Репінський Сергій Володимирович

Наукова робота

Система керування аксіально-поршневого регульованого насоса з автоматичним комбінованим регулятором подачі та потужності

Розвиток гідроприводів технологічних та, особливо, мобільних робочих машин характеризується стійкою тенденцією до широкого застосування регульованих аксіально-поршневих насосів (АПН) з регуляторами подачі, які входять до системи керування робочим об’ємом АПН. Ця тенденція пояснюється прагненням розробників і споживачів гідроустаткування до розширення функціональних можливостей, реалізації режимів енергозбереження і оптимального використання потужності двигуна при виконанні робочих процесів. Регулятори подачі в значній мірі визначають технічні характеристики і функціональні можливості регульованих АПН, а отже, і технічний рівень сучасного гідроприводу.

Розв’язується наукова задача створення системи керування аксіально-поршневого регульованого насоса (АПН) з покращеними статичними та динамічними характеристиками в різних режимах роботи за рахунок використання вдосконаленого регулятора подачі.

АПН конструкция

Рисунок 1 - Конструкція регульованого аксіально-поршневого насоса фірми REXROTH

Rys1 Rozrax Sxema

Рисунок 2 - Система керування регульованого АПН з профільованим вікном золотника комбінованого регулятора подачі

Rys2 Statuchna xaracteristik        Rys3 Energetuchnyi balans

Рисунок 3 - Статична характеристика     Рисунок 4 - Енергетична характеристика

          

Перелік доповідей на НТК

1) Щорічні науково-технічні конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету за участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області (м. Вінниця, ВНТУ, березень 2002-2018 рр.)

2) V Міжнародна науково-технічна конференція Асоціації спеціалістів промислової гідравліки та пневматики (АС ПГП) (м. Вінниця, ВДАУ, 8-10 жовтня 2002 р.);

3) VІІІ Міжнародна конференція контролю і управління в складних системах (КУСС-2005) (м. Вінниця, ВНТУ, 24-28 жовтня 2005 р.);

4) XІІІ Міжнародна конференція з автоматичного управління (Автоматика-2006) (м. Вінниця, ВНТУ, 25-28 вересня 2006 р.);

5) VII міжнародна ювілейна науково-технічна конференція Асоціації спеціалістів промислової гідравліки та пневматики (АС ПГП) (м. Вінниця, ВДАУ, 5-6 жовтня 2006 р.);

6) XІІ Міжнародна науково-практична конференція «Гідроаеромеханіка в інженерній практиці» (Україна, Луганськ-Київ, СНУ ім. В. Даля, 21-25 травня 2007 р.);

7) VIII Міжнародна науково-технічна конференція Асоціації спеціалістів промислової гідравліки та пневматики (АС ПГП) (м. Мелітополь, ТДАА, 3-4 жовтня 2007 р.);

8) VІ Міжнародна конференція молодих науковців «Інформатика та механіка» (м. Кам’янець-Подільський, 6-8 травня 2008 р.);

9) IX Міжнародна конференція «Контроль і управління в складних системах (КУСС-2008)» (м. Вінниця, ВНТУ, 21-24 жовтня 2008 р.);

10) II Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту» (м. Вінниця, ВНТУ, 19-20 жовтня 2009 р.);

11) ХI Міжнародна науково-технічна конференція АС ПГП «Промислова гідравліка і пневматика» (м. Мелітополь, 15-17 вересня 2010 р.);

12) XVI Міжнародна науково-технічна конференція «Гідроаеромеханіка в інженерній практиці» (м. Вінниця, 17-20 травня 2011 р.);

13) XІ Міжнародна конференція «Контроль і управління в складних системах (КУСС-2012)» (м. Вінниця, ВНТУ, 9-11 жовтня 2012 р.);

14) XІІІ Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми землеробської механіки» (м. Вінниця, 17-19 жовтня 2012 р.);

15) XІІ Міжнародна конференція «Контроль і управління в складних системах (КУСС-2014)» (м. Вінниця, ВНТУ, 14-16 жовтня 2014 р.);

16) Асоціація спеціалістів промислової гідравліки і пневматики (АС ПГП). Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція «Гідро- та пневмоприводи машин – сучасні досягнення та застосування» (режим доступу : ctam.vntu.edu.ua, 22 грудня 2014 р.);

17) XІІІ Міжнародна конференція «Контроль і управління в складних системах (КУСС-2016)» (м. Вінниця, ВНТУ, 3-6 жовтня 2016 р.);

18) ІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Гідро- та пневмоприводи машин» (м. Вінниця, ВНТУ, 15-16 листопада 2016 р.);

19) VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем» (м. Чернігів, 24-27 квітня 2017 р.);

20) XVIII Міжнародна науково-технічна конференція АС ПГП «Промислова гідравліка і пневматика» (м. Вінниця, 4-5 жовтня 2017 р.);

21) XVI Міжнародна науково-технічна конференція «Вібрації в техніці та технологіях» (м. Вінниця, ВНТУ, 26-27 жовтня 2017 р.);

22) Міжнародна науково-технічна конференція «Технології та інфраструктура транспорту» (м. Харків, УкрДУЗТ, 14-16 травня 2018 р.)