Репінський Сергій Володимирович

Навчально-методична робота

 

Навчальні посібники

1)  Проектування та виробництво заготовок деталей машин. Гаряче об’ємне штампування : навчальний посібник /  Ж. П. Дусанюк, І. О. Сивак, С. В. Дусанюк, С. В. Репінський. – Вінниця : ВНТУ, 2006. 106 с.
Posibnuk_PVZDM_chtamp (4,78Mb)

2)  Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання машин : лабораторний практикум / О. В. Дерібо, Ж. П. Дусанюк, О. М. Мироненко, В. П. Пурдик, С. В. Репінський, Г. О. Черноволик. – Вінниця : ВНТУ, 2006. – 118 с.
TOTVDCM_lab(1-16) (1,83Mb)

3)  Проектування та виробництво заготовок деталей машин. Литі заготовки : навчальний посібник / Ж. П. Дусанюк, О. П. Шиліна, С. В. Репінський, С. В. Дусанюк. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 199 с.
Posibnuk_PVZDM_litya (4,90Mb)

4)  Дерібо О. В. Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання машин. Частина 1 : практикум / О. В. Дерібо, Ж. П. Дусанюк, С. В. Репінський. Вінниця : ВНТУ, 2010. – 114 с.
ТОТВДСМ Ч.1 Практикум_2010 (12,59Mb)

5) Гідравліка, гідро- та пневмоприводи. Курсове проектування для студентів напрямів підготовки 6.050502 – «Інженерна механіка», 6.050503 – «Машинобудування» : навчальний посібник / Ю. А. Бурєнніков, Л. Г. Козлов, В. П. Пурдик, С. В. Репінський. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 238 с.
Навч_пос_ГГтаПП_КР_2014- (7,10 Mb)

6) Гідравліка, гідро- та пневмоприводи, гідропневмоавтоматика : лабораторний практикум / Ю. А. Бурєнніков, О. В. Дерібо, Л. Г. Козлов, В. П. Пурдик, С. В. Репінський. – Вінниця : ВНТУ, 2016. - 100 c.
ГГтаПП,ГПА_лаб._практ_2016_з (7,51Mb)

7)  Механоскладальні дільниці та цехи в машинобудуванні : практикум / Ж. П. Дусанюк, С. В. Репінський, В. В. Савуляк, О. В. Сердюк. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 148 с.
МСДтаЦвМБ практикум 2016 (15,00Mb)

8) Проектування та виробництво заготовок деталей машин. Самостійна та індивідуальна робота студентів : [навч. посіб.] / Ж. П. Дусанюк, О. В. Дерібо, С. В. Репінський, О. В. Паславська. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 88 с.

9) Дерібо О. В. Основи технології машинобудування. Частина 1 : [практикум] / О. В. Дерібо, Ж. П. Дусанюк, С. В. Репінський. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 106 с.

 

Дисципліни та навчально-методичні матеріали


 Дисципліна “Автоматизація виробництва в машинобудуванні”

- робочий план дисципліни РобПД_АВвМ_м нова (317,62kb) 

- робоча навчальна програма дисципліни РНПД_АВвМ_2016 (496,86kb)

- опорний конспект лекцій АВвМ_конспект  (681,23kb) Література_АВвМ  (184,67kb)

- методичні вказівки до виконання ЛР та до СРС МВ_Автоматизация_виробництва_в_МБ (804,57kb)  

- перелік питань для складання іспиту (колоквіумів) Питання_до_іспиту (102,89kb)

- задачі до екзаменаційних білетів Задачі_до_білетів (132,84kb)

 

Дисципліна “Гідравліка, гідро- та пневмоприводи”

 - робочий план дисципліни РобПД_ГтаГПП_дв (348,79kb)  

- робоча навчальна програма дисципліни РНПД_ГтаГПП (375,65kb)

- матеріали лекцій - Бурєнніков Ю. А. Гідравліка, гідро- та пневмоприоди : навчальний посібник / Ю. А. Бурєнніков, І. А. Немировський, Л. Г. Козлов. - Вінниця : ВНТУ, 2013. - 273 с. 
ГІДРАВЛІКА__ГІДРО-ТА_ПНЕВМОПРИВОДИ_2013_1_частина   (7,99Mb)
ГІДРАВЛІКА__ГІДРО-ТА_ПНЕВМОПРИВОДИ_2013_2_частина (4,74Mb)
 

- матеріали лекцій (автори: Бурєнніков Ю.А., Репінський С.В.)

      Теми_лекцій (199,28kb)

      Тема_1 (962,81kb)

      Тема_2 (733,96kb)

      Тема_3 (495,22kb)

      Тема_4 (667,03kb)

      Тема_5 (577,31kb)

      Тема_6 (553,74kb)

      Тема_7 (1,06Mb)

      Тема_8 (343,85kb)

      Тема_9 (306,64kb)

      ...

- вказівки до практичних занять та виконання КР - Гідравліка, гідро- та пневмоприводи. Курсове проектування для студентів напрямів підготовки 6.050502 – «Інженерна механіка», 6.050503 – «Машинобудування» : навчальний посібник / Ю. А. Бурєнніков, Л. Г. Козлов, В. П. Пурдик, С. В. Репінський. - Вінниця : ВНТУ, 2014. - 238 с.

- вказівки до виконання лабораторних робіт - Гідравліка, гідро- та пневмоприводи, гідропневмоавтоматика : лабораторний практикум / [Ю. А. Бурєнніков, О. В. Дерібо, Л. Г. Козлов, В. П. Пурдик, С. В. Репінський]. – Вінниця : ВНТУ, 2016. - 100 с.

- перелік питань для складання іспиту (колоквіумів) Питання_до_іспиту_ГГтаПП  (301,96kb)

- питання для контрольного тесту Test control na kolokvium (450,30kb) 

- методичні вказівки до СРС СРС_ГГтаПП (251,96kb)


Дисципліна "Гідравліка і гідропневмоавтоматика"

- робочий план дисципліни РобПД_ГiГПA_дв (340,13kb)  

- робоча навчальна програма дисципліни РНПД_ГiГПA (378,27kb)

- матеріали лекцій - Бурєнніков Ю. А. Гідравліка, гідро- та пневмоприоди : навчальний посібник / Ю. А. Бурєнніков, І. А. Немировський, Л. Г. Козлов. - Вінниця : ВНТУ, 2013. - 273 с. 
ГІДРАВЛІКА__ГІДРО-ТА_ПНЕВМОПРИВОДИ_2013_1_частина   (7,99Mb)
ГІДРАВЛІКА__ГІДРО-ТА_ПНЕВМОПРИВОДИ_2013_2_частина (4,74Mb)
 

- вказівки до практичних занять та виконання ІЗ - Гідравліка, гідро- та пневмоприводи. Курсове проектування для студентів напрямів підготовки 6.050502 – «Інженерна механіка», 6.050503 – «Машинобудування» : навчальний посібник / Ю. А. Бурєнніков, Л. Г. Козлов, В. П. Пурдик, С. В. Репінський. - Вінниця : ВНТУ, 2014. - 238 с.

- вказівки до виконання лабораторних робіт - Гідравліка, гідро- та пневмоприводи, гідропневмоавтоматика : лабораторний практикум / [Ю. А. Бурєнніков, О. В. Дерібо, Л. Г. Козлов, В. П. Пурдик, С. В. Репінський]. – Вінниця : ВНТУ, 2016. - 100 с.

- перелік питань для складання іспиту (колоквіумів) Питання_до_іспиту_ГiГПA (293,69kb)

- методичні вказівки до СРС СРС_ГiГПA (250,55kb)

 

Дисципліна “Електрогідравлічні системи керування приводами машин”

- робоча навчальна програма дисципліни Роб._прогр._ЕГСКПМ (512,41kb)

- робочий план дисципліни Робочий_план_ЕГСКПМ (240,85kb)

- методичні вказівки до практичних занять Завдання_ЧПК (575,37kb) Інд._дом._завд._ЕГСКПМ (518,46kb)

- перелік питань для складання заліку Зміст_контр._роботи_і_диф._заліку_ЕГСКПМ (185,70kb)

 

Дисципліна “Методи та засоби проведення експериментальних досліджень”

 

- робоча навчальна програма дисципліни РПр_МЗПЕД (498,05kb)

- робочий план дисципліни РПлан_МЗПЕД_2015 (230,38kb)

- методичні вказівки до виконання лабораторних робіт МтаЗПЕД ЛР_1-3 (3,07Mb)

- перелік питань для складання заліку Питання_на_контр._роб._та_дифзалік_МтаЗПЕД (186,17kb)