Репінський Сергій Володимирович

Публікації

Монографії

1) Репінський С. В. Керування регульованих насосів в гідроприводах, чутливих до навантаження : монографія / С. В. Репінський, Л. Г. Козлов, Ю. А. Бурєнніков ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 199 с. – ISBN 978-966-641-673-8.

 

Перелік патентів та поданих заявок

1) Пат. 48277 UA, МПК8 F04B 1/26. Система керування регульованим насосом / Бурєнніков Ю. А., Козлов Л. Г., Репінський С. В.; заявник та патентовласник Вінницький національний технічний університет Міністерства освіти і науки України. – № u200909893 ; заявл. 28.09.2009 ; опубл. 10.03.2010, Бюл. № 5. – 4 с. : кресл.

2) Пат. 111783 UA, МПК В24B 39/02. Гідроімпульсний пристрій для деформаційного зміцнення отворів / Р. Р. Обертюх, А. В. Слабкий, С. В. Репінський, С. Р. Андрухов (Україна). – № u201604475 ; заявл. 22.04.2016 ; опубл. 25.11.2016, Бюл. № 22. – 8 с. : кресл.

 

Перелік опублікованих наукових праць

1) Репінський С. В. Вплив хвильових процесів в довгому трубопроводі на рух вихідної ланки / С. В. Репінський // ХХХІІ НТК викладачів та студентів ВДТУ : наук.-техн. конф., 22 березня 2003 р. : тези доп. – Вінниця: ВДТУ, 2003. – С. 193.

2) Іванов М. І. Імітаційні дослідження хвильових процесів у довгих гідравлічних лініях гідросистем сільськогосподарських машин / М. І. Іванов, С. В. Репінський, С. В. Дусанюк // Вибрации в технике и технологиях. – 2003. – № 4(30). – С. 69–72.

3) Дусанюк Ж. П. Вплив параметрів довгого трубопроводу на характеристики руху вихідної ланки гідроприводу / Ж. П. Дусанюк, С. В. Репінський, С. В. Дусанюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2003. – № 5. – С. 73–77.

4) Бурєнніков Ю. А. Удосконалення схем регуляторів подачі насосів гідросистем, чутливих до навантаження, та їх статичні характеристики / Ю. А. Бурєнніков, Л. Г. Козлов, С. В. Репінський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2004. – № 5. – С. 88–92.

5) Burennikov Yu. Modelling of the variable-displacement pump control system using MATLAB Simulink software package / Yu. Burennikov, L. Kozlov, S. Repinskiy, G. Kozlova // Proceedings of the International scientific and engineering conference „TEHNOMUS XIII” – Suceava, 2005. Р. 516520.

6) Бурєнніков Ю. А. Моделювання системи керування насосом змінної продуктивності за допомогою програмного пакета MATLAB Simulink / Ю. А. Бурєнніков, Л. Г. Козлов, С. В. Репінський // VIII Міжнародна конференція “Контроль і управління в складних системах (КУСС-2005)” : міжнар. наук.-техн. конф., 24-27 жовтня 2005 р. : тези доп. – Вінниця, 2005. – С. 257.

7) Бурєнніков Ю. А. Моделювання системи керування насосом змінної продуктивності за допомогою програмного пакета MATLAB Simulink / Ю. А. Бурєнніков, Л. Г. Козлов, С. В. Репінський // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2006. – № 1(5). – С. 89–93.

8) Бурєнніков Ю. А. Дослідження стійкості гідроприводу з насосом змінної продуктивності / Ю. А. Бурєнніков, Л. Г. Козлов, С. В. Репінський // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2006. – № 3(7). – С. 30–35.

9) Бурєнніков Ю. А. Вибір параметрів гідропривода з регульованим насосом на основі дослідження його стійкості / Ю. А. Бурєнніков, Л. Г. Козлов, С. В. Репінський // XIII Міжнародна конференція з автоматичного управління (Автоматика-2006) : міжнар. наук.-техн. конф., 25-28 вересня 2006 р. : тези доп. – Вінниця, 2006. – С. 236.

10) Бурєнніков Ю. А. Вибір параметрів системи керування гідроприводом з насосом змінної продуктивності на основі дослідження його стійкості / Ю. А. Бурєнніков, Л. Г. Козлов, С. В. Репінський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2006. – № 6. – С. 211–217.

11) Burennikov Yu. Dynamics of the hydraulic drive control system with variable-displacement pump / Yu. Burennikov, L. Kozlov, S. Repinskiy // Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. – 2007. – Tomul LIII (LVII), Fasc. 4. P. 2330.

12) Математичне моделювання системи управління гідроприводом з пропорційним керуванням / Ю. А. Бурєнніков, Л. Г. Козлов, С. В. Репінський, О. В. Петров, Д. О. Лозінський // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2007. – № 3(109), ч. 1. – С. 20–26.

13) Бурєнніков Ю. А. Про можливість зменшення гідравлічних втрат в системі керування гідроприводом з насосом змінної продуктивності [Електронний ресурс] / Ю. А. Бурєнніков, Л. Г. Козлов, С. В. Репінський // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. – 2007. – № 1. – Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/25.

14) Бурєнніков Ю. А. Експериментальний стенд для дослідження характеристик гідроприводу з насосом змінної продуктивності / Ю. А. Бурєнніков, Л. Г. Козлов, С. В. Репінський // Промислова гідравліка і пневматика. – 2007. – № 4(18). – С. 79–82.

15) Репінський С. В. Дослідження роботи системи керування насосом змінної продуктивності з автоматичним регулятором комбінованого керування / С. В. Репінський // VI Міжнародна конференція молодих науковців “Інформатика та механіка” : міжнар. наук.-техн. конф., 6-8 травня 2008 р. : тези доп. – Хмельницький національний університет, 2008. – С. 72–73.

16) Бурєнніков Ю. А. Ідентифікація математичної моделі системи керування насосом змінної продуктивності [Електронний ресурс] / Ю. А. Бурєнніков, Л. Г. Козлов, С. В. Репінський // IX Міжнародна конференція “Контроль і управління в складних системах (КУСС-2008)” : міжнар. наук.-техн. конф., 21-24 жовтня 2008 р. : тези доп. – Режим доступу : http://www.vstu.vinnica.ua/mccs2008/materials/subsection_3.4.pdf.

17) Burennikov Yu. A. Metrological characteristic of the test rig with automatic regestering of the proportionally-controlled hydraulic drive / Yu. A. Burennikov, L. G. Kozlov, D. O. Lozinsky, O. V. Petrov, S. V. Repinskiy // Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. – 2009. – Tomul LV (LIX), Fasc. 1. P. 125130.

18) Burennikov Yu. A. Dynamics of hydraulic drive with variable pump on the basis of flow regulator / Yu. A. Burennikov, L. G. Kozlov, S. V. Repinskiy // Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. – 2009. – Tomul LV (LIX), Fasc. 1. P. 131136.

19) Burennikov Yu. A. Experimental characteristics of the hydraulic drive with variable-displacement pump / Yu. A. Burennikov, L. G. Kozlov, S. V. Repinskiy, O. V. Petrov // Proceedings of the International scientific and engineering conference „TEHNOMUS XV” – Suceava, 2009. P. 485–491.

20) Бурєнніков Ю. А. Динаміка системи керування регульованим насосом з автоматичним регулятором подачі / Ю. А. Бурєнніков, Л. Г. Козлов, С. В. Репінський // Наукові нотатки. Міжвузівський збірник (за напрямом «Інженерна механіка»). – Луцьк, 2009. – Вип. 25, ч. ІІ. – С. 26–30.

21) Бурєнніков Ю. А. Автоматична система керування регульованим насосом / Ю. А. Бурєнніков, Л. Г. Козлов, С. В. Репінський // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2009. – Т. 14, № 3. – С. 134–141.

22) Бурєнніков Ю. А. Система керування аксіально-поршневого насоса і дослідний зразок автоматичного комбінованого регулятора / Ю. А. Бурєнніков, Л. Г. Козлов, С. В. Репінський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2009. – № 5. – С. 122–126.

23) Репінський С. В. Визначення моменту опору планшайби аксіально-поршневого насоса засобами математичного планування експерименту / С. В. Репінський // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 5. – С. 46–51.

24) Burennikov Yu. Optimization of the design parameters of a combined flow regulator for the variable axial-piston pump / Yu. Burennikov, L. Kozlov, S. Repinskiy // Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi. – 2011. – Tomul LVІІ (LXІ), Fasc. 3. P. 219228.

25) Вплив вібраційних навантажень на процес зневоднення жому цукрового буряка / Р. Д. Іскович-Лотоцький, О. В. Поліщук, С. В. Репінський, А. В. Слабкий // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія "Технічні науки". – 2012. – № 10, т. 1(58). – С. 128–136.

26) Оптимізація конструктивних параметрів комбінованого регулятора подачі аксіально-поршневого регульованого насоса / Ю. А. Бурєнніков, Л. Г. Козлов, С. В. Репінський, О. В. Поліщук // Промислова гідравліка і пневматика. – 2012. – № 1(35). – С. 73–77.
ПГіП_2012_№1 (663,87kb)

27) Репінський С. В. Сучасний технічний рівень і схеми систем керування регульованих насосів [Електронний ресурс] / С. В. Репінський, М. П. Кучеренко, О. О. Ланова // ХLI НТК викладачів та студентів ВНТУ : наук.-техн. конф., 13-15 березня 2012 р. : тези доп. – Режим доступу : http://conf.vntu.edu.ua/allvntu/2012/inmt/txt/kucherenko.pdf.

28) Бурєнніков Ю. А. Система керування аксіально-поршневого регульованого насоса з профільованим вікном золотника комбінованого регулятора подачі / Ю. А. Бурєнніков, Л. Г. Козлов, С. В. Репінський // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія Машинобудування. – 2012. – № 64. – С. 113–118.
Вестник КПИ 2012 №64 (519,93kb)

29) Репінський С. В. Математична модель пропорційної електрогідравлічної системи керування регульованим насосом / С. В. Репінський, Д. О. Лозінський, М. П. Кучеренко, О. О. Ланова // ХІ Міжнародна конференція “Контроль і управління в складних системах (КУСС-2012)” : міжнар. наук.-техн. конф., 9-11 жовтня 2012 р. : тези доп. – Вінниця, 2012. – С. 171–172.

30) Лозінський Д. О. Дослідження стійкості роботи пропорційного електрогідравлічного розподільника з незалежним керуванням потоків / Д. О. Лозінський, С. В. Репінський, О. В. Петров // ХІІІ Міжнародна наукова конференція “Сучасні проблеми землеробської механіки” : міжнар. наук.-техн. конф., 17-19 жовтня 2012 р. : тези доп. – Вінниця, 2012. – С. 15.

31) Бурєнніков Ю. А. Аналіз переваг та недоліків існуючих регуляторів подачі та потужності в системі керування аксіально-поршневого регульованого насоса / Ю. А. Бурєнніков, Л. Г. Козлов, С. В. Репінський, О. В. Поліщук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2012. – № 5. – С. 107–113.
Вісник ВПI 2012 №5 (1,42Mb)

32) Лозінський Д. О. Дослідження стійкості роботи пропорційного електрогідравлічного розподільника з незалежним керуванням потоками / Д. О. Лозінський, С. В. Репінський, О. В. Петров // Промислова гідравліка і пневматика. – 2012. – № 3(37). – С. 87–90.

33) Репінський С. В. Математична модель пропорційної електрогідравлічної системи керування регульованим насосом / С. В. Репінський, Д. О. Лозінський, М. П. Кучеренко, О. О. Ланова // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2013. – № 2. – С. 105–109.
Вісник ВПI 2013 №2 (792,63kb)

34) Дерібо О. В. Імітаційне моделювання електрогідравлічного слідкувального приводу з керуванням зусиллям на виконавчому органі / О. В. Дерібо, Ж. П. Дусанюк, С. В. Репінський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2013. – № 5. – С. 108–114.
Вісник ВПІ 2013 №5 (485,45kb)

35) Дерібо О. В. Динамічні характеристики електрогідравлічного слідкувального приводу з керуванням зусиллям на вихідному органі / О. В. Дерібо, Ж. П. Дусанюк, С. В. Репінський, А. О. Парадний // ХІІ Міжнародна конференція «Контроль і управління в складних системах (КУСС-2014)» : міжнар. наук.-техн. конф., 14-16 жовтня 2014 р. : тези доп. – Вінниця, 2014. – С. 6.

36) Дослідження динамічних процесів в електрогідравлічній системі керування регульованого аксіально-поршневого насоса / Ю. А. Бурєнніков, Л. Г. Козлов, С. В. Репінський, О. І. Лазун // Збірник тез доповідей І-ої Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Гідро- та пневмоприводи машин – сучасні досягнення та застосування», м. Вінниця, 22 грудня 2014 р. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – С. 17–18.
Режим доступу : http://ctam.vntu.edu.ua/doc/28.pdf.

37) Дерібо О. В. Імітаційне моделювання електрогідравлічного слідкувального приводу з керуванням зусиллям на вихідному органі [Електронний ресурс] / О. В. Дерібо, С. В. Репінський, А. О. Парадний // XLIV НТК викладачів та студентів ВНТУ : наук.-техн. конф., 3-6 та 11-13 березня 2015 р. : тези доп. Режим доступу : http://conf.vntu.edu.ua/allvntu/2015/inmt/txt/paradnyy.pdf.

38) Динамічні характеристики електрогідравлічного слідкувального приводу з керуванням зусиллям на виконавчому органі / О. В. Дерібо, Ж. П. Дусанюк, С. В. Репінський [та ін.] // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2015. – № 4. – С. 118–123.

39) Бурєнніков Ю. А. Класифікація електрогідравлічних систем керування насосами змінної продуктивності [Електронний ресурс] / Ю. А. Бурєнніков, Л. Г. Козлов, С. В. Репінський // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. – Електрон. текст. дані. – 2016. – Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2016/paper/view/1370.

40) Імітаційне дослідження електрогідравлічного слідкувального приводу пристрою для обробки поверхневим пластичним деформуванням [Електронний ресурс] / О. В. Дерібо, Ж. П. Дусанюк, С. В. Репінський, М. В. Гораль // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. – Електрон. текст. дані. – 2016. – Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2016/paper/view/1404.

41) Імітаційне моделювання гідравлічного приводу з довгими напірними гідролініями [Електронний ресурс] / О. В. Дерібо, Ж. П. Дусанюк, С. В. Репінський, Т. В. Муравинець // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. – Електрон. текст. дані. – 2016. – Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2016/paper/view/1269.

42) Математична модель для імітаційного дослідження гідравлічного приводу з довгими гідролініями в середовищі MATLAB Simulink [Електронний ресурс] / О. В. Дерібо, Ж. П. Дусанюк, С. В. Репінський, С. О. Козачишен // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. – Електрон. текст. дані. – 2016. – Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2016/paper/view/1268.

43) Репінський С. В. Електрогідравлічна система керування робочого об’єму регульованого аксіально-поршневого насоса [Електронний ресурс] / С. В. Репінський, В. І. Гуцалюк, А. О. Веклюк // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. – Електрон. текст. дані. – 2016. – Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2016/paper/view/1368.

44) Ревега С. С. Привод обертання барабана автобетонозмішувача на базі регульованого насоса з електрогідравлічною системою керування робочого об’єму [Електронний ресурс] / С. С. Ревега, С. В. Репінський // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. – Електрон. текст. дані. – 2016. – Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2016/paper/view/1327.

45) Сивак І. О. Пристрій для деформаційного зміцнення отворів шляхом розкочування [Електронний ресурс] / І. О. Сивак, С. В. Репінський, С. Р. Андрухов // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. – Електрон. текст. дані. – 2016. – Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2016/paper/view/1332.

46)   Бурєнніков Ю. А. Огляд електрогідравлічних систем керування насосами змінної продуктивності / Ю. А. Бурєнніков, Л. Г. Козлов, С. В. Репінський // Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Технічні науки». – 2016. – № 2(235). – С. 202–206.
Стаття Вісник ХНУ. Технічні науки #2 2016 (628,19kb)

47) Математична модель для імітаційного дослідження в середовищі MATLAB Simulink гідравлічного приводу поступального руху з довгою напірною гідролінією / Ж. П. Дусанюк, О. В. Дерібо, С. В. Репінський, Т. В. Муравинець, С. О. Козачишен. // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2016. – № 3. – С. 108–115.

48) Дусанюк Ж. П. Імітаційні дослідження в середовищі MATLAB Simulink гідравлічного приводу поступального руху з довгою напірною гідролінією / Ж. П. Дусанюк, О. В. Дерібо, С. В. Репінський // XIII Міжнародна конференція «Контроль i управління в складних системах (КУСС-2016)» : міжнар. наук.-техн. конф., 3-6 жовтня 2016 р. : тези доп. – Вінниця : ВНТУ. ПП «ТД Едельвейс», 2016. – С. 73–75.
Режим доступу : http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/13076.

49) Дусанюк Ж. П. Ефективність механічної обробки деталі типу «Корпус 46.90.001» при використанні верстатів з ЧПК / Ж. П. Дусанюк, С. В. Репінський, Р. Р. Пархомчук // Тези доповідей ІІ-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Гідро- та пневмоприводи машин», м. Вінниця, 15-16 листопада 2016 р. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – С. 249–252.
Режим доступу : http://ctam.vntu.edu.ua/docs/5/9.pdf.

50) Дусанюк Ж. П. Техніко-економічне порівняння ефективності виготовлення та відновлення деталі типу «Корпус» / Ж. П. Дусанюк, С. В. Репінський, О. А. Лазун // Тези доповідей ІІ-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Гідро- та пневмоприводи машин», м. Вінниця, 15-16 листопада 2016 р. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – С. 246–248.
Режим доступу : http://ctam.vntu.edu.ua/docs/5/10.pdf.

51) Моделювання гідроприводу поступального руху з довгою напірною гідролінією / Ж. П. Дусанюк, О. В. Дерібо, С. В. Репінський, О. В. Черноволик // Тези доповідей ІІ-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Гідро- та пневмоприводи машин», м. Вінниця, 15-16 листопада 2016 р. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – С. 156–159.
Режим доступу : http://ctam.vntu.edu.ua/docs/2/15.pdf.

52) Енергозбереження в гідроприводах машин шляхом використання адаптивних цифрових регуляторів / С. В. Репінський, Л. Г. Козлов, Ю. А. Бурєнніков, О. В. Паславська // Тези доповідей ІІ-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Гідро- та пневмоприводи машин», м. Вінниця, 15-16 листопада 2016 р. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – С. 98–100.
Режим доступу : http://ctam.vntu.edu.ua/docs/2/5.pdf.

53) Поліщук О. В. Формування компетенцій з безпеки життєдіяльності в студентів вищих навчальних закладів / О. В. Поліщук, С. В. Репінський, А. В. Слабкий // Педагогіка безпеки. – 2016. – № 1(1). – С. 72–80.

54) Порівняльний аналіз способів виготовлення заготовки деталі типу «Фланець» [Електронний ресурс] / Ж. П. Дусанюк, О. В. Дерібо, С. В. Репінський, М. С. Плис // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. – Електрон. текст. дані. – 2017. – Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2017/paper/view/2779.

55) Аналіз впливу факторів процесу різання на точність обробки за допомогою математичного планування експерименту [Електронний ресурс] / Ж. П. Дусанюк, С. В. Репінський, О. В. Паславська, А. В. Курилець, М. І. Устич // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. – Електрон. текст. дані. – 2017. – Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2017/paper/view/2884.

56) Вплив конструктивних параметрів довгої напірної гідролінії гідравлічного приводу на характер хвильових процесів [Електронний ресурс] / О. В. Дерібо, Ж. П. Дусанюк, С. В. Репінський, В. І. Гуцалюк, О. В. Черноволик // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. – Електрон. текст. дані. – 2017. – Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2017/paper/view/2911.

57) Ефективність відновлення поверхонь деталей блока ділильного [Елктронний ресурс] / Ю. А. Бурєнніков, Ж. П. Дусанюк, С. В. Репінський, Д. Г. Придиус, В. В. Грінченко // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. – Електрон. текст. дані. – 2017. – Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2017/paper/view/2879.

58) Дусанюк Ж. П. Модернізація конструкції стенда для випробування рукавів високого тиску [Електронний ресурс] / Ж. П. Дусанюк, С. В. Репінський, М. В. Гоменюк // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. – Електрон. текст. дані. – 2017. – Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2017/paper/view/2781.

59) Аналітичне оцінювання ККД об’ємного насоса з частотно-керованим приводним електродвигуном [Електронний ресурс] / С. В. Репінський, Л. Г. Козлов, Ю. А. Бурєнніков, О. В. Паславська // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. – Електрон. текст. дані. – 2017. – Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2017/paper/view/2904.

60) Дерібо О. В. Вплив величини технологічного навантаження та подачі насоса на хвильові процеси в довгій напірній лінії гідроприводу поступального руху [Електронний ресурс] / О. В. Дерібо, Ж. П. Дусанюк, С. В. Репінський // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. – Електрон. текст. дані. – 2017. – Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2017/paper/view/2910.

61) Сивак І. О. Дослідження впливу геометрії токарного різця на його стійкість засобами математичного планування експерименту [Електронний ресурс] / І. О. Сивак, С. В. Репінський, А. О. Веклюк // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. – Електрон. текст. дані. – 2017. – Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2017/paper/view/2881.

62) Імітаційне дослідження гідравлічного приводу поступального руху з довгою напірною гідролінією / О. В. Дерібо, Ж. П. Дусанюк, С. В. Репінський, О. В. Паславська, О. В. Черноволик // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2017. – № 1(130). – С. 85–92.

63) Підвищення ефективності механічної обробки заготовки деталі типу «Корпус мультиплікатора» / Ж. П. Дусанюк, О. В. Дерібо, С. В. Репінський, О. В. Паславська, Р. Р. Пархомчук // Вісник машинобудування та транспорту. – 2017. – № 1(5). – С. 28–38.

64) Про можливість підвищення ККД агрегату регульований насос-електродвигун / С. В. Репінський, Л. Г. Козлов, Ю. А. Бурєнніков, О. В. Паславська // Матеріали VІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем», м. Чернігів, 24-27 квітня 2017 р. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – Т. 1. – С. 203–205.

65) Характеристики мехатронного приводу під час просторового руху маніпулятора [Електронний ресурс] / Л. Г. Козлов, С. В. Репінський, О. В. Паславська, О. В. Піонткевич // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. – 2017. – № 2. – Режим доступу : https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/507.

66) Репінський С. В. Система керування приводом стаціонарного кран-маніпулятора / С. В. Репінський, Л. Г. Козлов, О. В. Паславська // Матеріали XVIII Міжнародної науково-технічної конференції АС ПГП «Промислова гідравліка і пневматика», м. Вінниця, 3-6 жовтня 2017 р. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – С. 69–70.

67) Імітаційне дослідження впливу коливань подачі насоса на динамічні процеси у гідроприводі поступального руху з довгою напірною гідролінією / Ж. П. Дусанюк, О. В. Дерібо, С. В. Репінський, С. О. Козачишен, Т. В. Муравинець // Матеріали XVIII Міжнародної науково-технічної конференції АС ПГП «Промислова гідравліка і пневматика», м. Вінниця, 3-6 жовтня 2017 р. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – С. 79.

68) Імітаційне дослідження динаміки електрогідравлічного слідкувального приводу пристрою для обкочування вісенесиметричних заготовок / О. В. Дерібо, Ж. П. Дусанюк, С. В. Репінський, М. В. Гораль // Матеріали XVI Міжнародної науково-технічної конференції «Вібрації в техніці та технологіях», м. Вінниця, 26-27 жовтня 2017 р. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – С. 158–159.

69) Динаміка електрогідравлічного слідкувального приводу пристрою для обкочування вісенесиметричних поверхонь / О. В. Дерібо, Ж. П. Дусанюк, С. В. Репінський, М. В. Гораль // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2017. – № 6(135). – С. 141146.

70) Дослідження величини припусків, визначених розмірним аналізом та за нормативними даними [Електронний ресурс] / О. В. Дерібо, Ж. П. Дусанюк, С. В. Репінський, Б. В. Табаков, В. О. Сіроштаненко // Матеріали XLVIІ науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 21-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2018/paper/view/4810.

71) Порівняльний аналіз результатів вибору припусків на обробку отворів в заготовках корпусних деталей за нормативами та розрахунково-аналітичним методом [Електронний ресурс] / О. В. Дерібо, Ж. П. Дусанюк, С. В. Репінський, С. О. Лабунський, О. М. Усердін // Матеріали XLVIІ науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 21-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2018/paper/view/4812.

72) Вплив схеми базування на першій операції на величину припуску для розточування отворів в корпусних деталях [Електронний ресурс] / О. В. Дерібо, Ж. П. Дусанюк, С. В. Репінський, Д. А. Боровський, В. В. Чорноокий // Матеріали XLVIІ науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 21-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2018/paper/view/4958.

73) Дусанюк Ж. П. Вплив конструктивних параметрів рукава високого тиску на статичні характеристики [Електронний ресурс] / Ж. П. Дусанюк, С. В. Репінський // Матеріали XLVIІ науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 21-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2018/paper/view/4959.

74) Репінський С. В. Структура мехатронного приводу маніпулятора з частотним керуванням приводного асинхронного електродвигуна [Електронний ресурс] / С. В. Репінський, Л. Г. Козлов, О. В. Паславська // Матеріали XLVIІ науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 21-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2018/paper/view/4968.

75) Аналіз впливу факторів процесу різання на шорсткість обробленої поверхні за допомогою математичного планування експерименту [Електронний ресурс] / Ю. А. Бурєнніков, Ж. П. Дусанюк, С. В. Репінський, О. В. Баденюк, Є. А. Лень // Матеріали XLVIІ науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 21-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2018/paper/view/5318.

76) Автоматизація розрахунку параметрів гідродвигуна / Ю. А. Бурєнніков, С. В. Репінський, В. Ю. Андрусишен, А. О. Захарченко, М. В. Цекот // Матеріали XLVIІ науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 21-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2018/paper/view/5319.

77) Оцінювання ефективності способів виготовлення заготовки за техніко-економічними показниками / Ж. П. Дусанюк, О. В. Дерібо, С. В. Репінський, М. С. Плис // Вісник машинобудування та транспорту. – 2018. – № 1(7). – С. 4451.

78) Мехатронний привод залізничного гідроманіпулятора з частотним керуванням приводного асинхронного електродвигуна / С. В. Репінський, Л. Г. Козлов, О. В. Паславська, А. А. Бартецький // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Технології та інфраструктура транспорту», м. Харків, 14-16 травня 2018 р. – Харків : УкрДУЗТ, 2018. – С. 56–57.  Теза (217,10kb)