Репінський Сергій Володимирович

Резюме

Репінський Сергій Володимирович / Repinskyi Sergii V.

к.т.н., доцент

     У 1998 році закінчив 11 класів ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. О. С. Пушкіна смт Копайгород Вінницької області та отримав атестат з відзнакою. З 1998-2002 рр. навчався в Вінницькому державному технічному університеті та здобув кваліфікацію бакалавра за напрямом підготовки 0902 «Інженерна механіка». З 2002-2003 рр. навчався в Вінницькому національному технічному університеті (ВНТУ) та здобув кваліфікацію магістра інженерної механіки за спеціальністю 8.090202 «Технологія машинобудування». З 2003-2006 рр. роки навчався в аспірантурі ВНТУ з відривом від виробництва.
     У 2011 році на підставі прилюдного захисту дисертації на тему «Система керування аксіально-поршневого регульованого насоса з профільованим вікном золотника комбінованого регулятора подачі» в спеціалізованій вченій раді К 05.052.03 ВНТУ МОН України присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук із спеціальності 05.02.02 «Машинознавство».
     У 2014 році рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента.
   З 2003-2011 рр. працював на кафедрі технології та автоматизації машинобудування ВНТУ на посаді асистента, як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом. З 2008-2011 рр. працював інженером 1-ї категорії навчально-наукового центру автоматизації виробництва та ЧПК технологій в ВНТУ. З 2011 року працював на посаді старшого викладача, а з 2012 року і по теперішній час – доцент кафедри технологій та автоматизації машинобудування ВНТУ.

    Напрямки наукових досліджень:
  - моделювання та синтез пропорційних систем керування енергоощадними гідроприводами технологічних та мобільних машин;
   - проблеми забезпечення ефективності процесів механічної обробки.

    Особисто та у співавторстві опубліковано понад 100 наукових праць, в тому числі 33 статті у фахових виданнях з переліку ВАК України, 6 публікацій в іноземних фахових виданнях (Румунія), 1 монографію, 13 навчальних посібників. Співавтор 2 патентів на винахід, 4 свідоцтв про реєстрацію авторського права на комп'ютерну програму.

   За розробку в галузі гідроприводів мобільних машин відзначений золотою медаллю та Дипломом міжнародної європейської виставки винаходів та інновацій «ЕUROINVENT-2017» (м. Яси, Румунія).

 Дисципліни, що викладаються:  “Автоматизація виробництва в машинобудуванні”, “Гідравліка, гідро- та  пневмоприводи”, “Гідравліка і гідропневмоавтоматика”, "Електрогідравлічні системи керування приводами машин", “Основи автоматизованого виробництва”, "Теоретичні та експериментальні дослідження в машинобудуванні".

 

Профіль у Google Scholar

 

     Контактна інформація:

м. Вінниця, 21021, вул. Хмельницьке шосе, 95, корпус №1,

Вінницький національний технічний університет (ВНТУ), 

факультет машинобудування та транспорту (ФМТ),

кафедра технологій та автоматизації машинобудування (ТАМ),

ауд. 1114, 1114а, робочий тел. 0432-59-83-91,

e-mail:  repinskyisv@gmail.com