Репінський Сергій Володимирович

Резюме

Репінський Сергій Володимирович / Repinskyi Sergii V.

к.т.н., доцент

     Закінчив Вінницький національний технічний університет (ВНТУ) у 2003 році, захистивши магістерську дисертацію на тему "Вплив параметрів гідравлічної лінії на хвильові процеси та рух вихідної ланки”, і отримав димлом магістра інженерної механіки за спеціальністю “Технологія машинобудування”. 2003-2006 роки навчався в аспірантурі ВНТУ з відривом від виробництва. З 2003 р. по 2011 р. працював на кафедрі технології та автоматизації машинобудування (ТАМ) на посаді асистента, як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом. У 2011 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Система керування аксіально-поршневого регульованого насоса з профільованим вікном золотника комбінованого регулятора подачі” (спеціальність 05.02.02 – “Машинознавство”). З 2011 року працював на посаді старшого викладача, а з 2012 року – доцент кафедри ТАМ. У 2014 році рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента.

    Напрямок наукових досліджень: моделювання та синтез пропорційних систем керування енергоощадними гідроприводами технологічних та мобільних машин.

    Особисто та у співавторстві опубліковано понад 70 наукових праць, в тому числі понад 25 статей у фахових виданнях з переліку ВАК України, 6 публікацій в іноземних фахових виданнях (Румунія), 1 монографію, 9 навчальних посібників. Співавтор 2 патентів на винахід, 2 свідоцтв про реєстрацію авторського права на комп'ютерну програму.

   Викладає дисципліни:  “Автоматизація виробництва в машинобудуванні”, “Гідравліка, гідро- та  пневмоприводи”, “Гідравліка і гідропневмоавтоматика”, "Технологія машинобудування", "Електрогідравлічні системи керування приводами машин", “Основи автоматизованого виробництва”.

 

Профіль у Google Scholar

 

     Контактна інформація:

м. Вінниця, 21021, вул. Хмельницьке шосе, 95, корпус №1,

Вінницький національний технічний університет (ВНТУ), 

факультет машинобудування та транспорту (ФМТ),

кафедра технологій та автоматизації машинобудування (ТАМ),

ауд. 1114, 1114а, робочий тел. 0432-59-83-91,

e-mail:  repinskyisv@gmail.com